அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் 2020 - 21 PDF

பத்தாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் அனைத்து ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் 

பத்தாம் வகுப்பிற்கான, குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்ட படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு மதிப்பெண் வினாக்கள் தொகுப்பு 


Click here to download pdf

Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments