அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

ஆசிரியர்கள் எழுதவேண்டிய துறைத் தேர்வுகள் என்னென்ன தெரியுமா?

TNPSC: துறை தேர்வு விண்ணப்பங்கள்  வரவேற்க்கப் பட்டுள்ளன.

விளம்பர எண்: 508

விளம்பர நாள்: 
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள் *
துறை தேர்வில் புதிய பாட திட்டத்தின் கீழ் ஆசிரியர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்

*BEO/ D. I. /இடைநிலை ஆசிரியர்கள்

1. 065- Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper – I –
 Higher Secondary / Secondary / Teacher Training and Special School

2. 072-Tamil Nadu School Education Department Administrative Test – Paper – II –  Elementary / Middle and Special Schools

3.  124 – Account Test for Subordinate Officers – Part I .
(or)
4.152-The Account Test for Executive Officers

5.172 – The Tamil Nadu Government Office Manual Test

*பட்டதாரி ஆசிரியர்கள், முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள்*

*1 . 124 – Account Test for Subordinate Officers – Part I
(or)
*152.The Account Test for Executive Officers

*2 . 172 – The Tamil Nadu Government Office Manual

துறை தேர்வில் மற்ற அலுவலர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டிய தாள்கள்

*1 . 124 – Account Test for Subordinate Officers – Part I

*2 . 172 – The Tamil Nadu Government Office Manual


Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments