அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

7TH STD NEW TEXT BOOK BASED ON NEW SYLLABUS T/M&E/M - 2019


7 TH STD  TERM 1

TAMIL BOOK -DOWNLOAD CLICK HERE

ENGLISH BOOK -DOWNLOAD CLICK HERE


MATHS -T/M  -DOWNLOAD CLICK HERE

MATHS / E/M -DOWNLOAD CLICK HERE

SCIENCE /SS BOOK T/M -DOWNLOAD CLICK HERE

SCIENCE /SS BOOK E/M -DOWNLOAD CLICK HERE7 TH STD  TERM 1

TAMIL BOOK -DOWNLOAD CLICK HERE

ENGLISH BOOK -DOWNLOAD CLICK HERE

SCIENCE /SS BOOK E/M -DOWNLOAD CLICK HERE

MATHS -T/M  -DOWNLOAD CLICK HERE
MATHS / E/M -DOWNLOAD CLICK HERE

Reactions

Post a Comment

0 Comments