அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

8TH STD NEW TEXT BOOK BASED ON NEW SYLLABUS T/M&E/M - 2019

NEW BOOK FOR 2019 ,7 TH 8 TH STD

8 TH STD NEW BOOK FROM 2019

8 TH STD  TERM 1 
TAMIL BOOK -DOWNLOAD CLICK HERE
ENGLISH BOOK -DOWNLOAD CLICK HERE
MATHS E/M  -DOWNLOAD CLICK HERE
MATHS T/M  -DOWNLOAD CLICK HERE
SCIENCE /SS BOOK T/M -DOWNLOAD CLICK HERE
SCIENCE /SS BOOK  E/M  -DOWNLOAD CLICK HERE
SCIENCE /SS BOOK  E/M  -DOWNLOAD CLICK HERE

7 TH STD  TERM 1

TAMIL BOOK -DOWNLOAD CLICK HERE

ENGLISH BOOK -DOWNLOAD CLICK HERE

SCIENCE /SS BOOK E/M -DOWNLOAD CLICK HERE

MATHS -T/M  -DOWNLOAD CLICK HERE
MATHS / E/M -DOWNLOAD CLICK HEREReactions

Post a Comment

0 Comments