அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

10th Maths Book back deleted questions number collection based on reduced syllabus 2020-2021

Class        : 10

Sub           :   Maths

Topic        :   10th Maths Book back deleted questions number collection File


Medium    :   Tamil & English 


Download    : Click here to download

THANKS TO :

    Mr. M. NABROSEKHAN. M.Sc., M.A., B.Ed., M.Phil.,
        PG ASST. IN ENGLISH
        SYED AMMAL MATRIC. GIRLS HR. SEC. SCHOOL,
        RAMANATHAPURAM

Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments