அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

TRB - BEO Exam Result And Final Key Answer Published

வட்டாரக் கல்வி அலுவலர் பணியிடங்களுக்கு தேர்வு எழுதியவர்களின் மதிப்பெண்கள் தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளன. அவர்களின் மதிப்பெண்கள் மற்றும் இட ஒதுக்கீடு அடிப்படையில் சான்றிதழ் சரிபார்ப்பு தேதி விரைவில் அறிவிக்கப்படும் - ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம்!

IMG_20210127_210751


Publication of Computer Based Examination Result


              As per Notification No. 13/2019, dated 27.11.2019, Teachers Recruitment Board conducted the Computer Based Examination for the Direct Recruitment for the post of Block Educational Officer from 14.02.2020 to 16.0.2020.


             42686 candidates appeared for Block Educational Officer Examinations. The Tentative Answer Keys were published on 20.02.2020 in the website of the Teachers Recruitment Board and representations, objections etc., were invited from the candidates up to 05.30 p.m on 26.02.2020. All the representations received within the stipulated time have been thoroughly examined by Subject Experts. After thorough scrutiny, revised and Final Answer Key has been arrived. Based on the revised key, candidate’s Computer Based Exam answer data has been valued and the normalized marks are published herewith.


            The normalized marks are calculated by following the procedure as mentioned in Notification Para 7 (iii), as examinations were conducted in multiple sessions for the same recruitment. Now, normalized marks obtained by all the candidates who have appeared for examination are hereby released along with the Final Answer Key.


            Utmost care has been taken in preparing the provisional mark list and in publishing them. Teachers Recruitment Board reserves the right to correct any errors that may have crept in. Incorrect list will not confer any right of enforcement.


BEO Exam Result - Download here


Final Key Answer - Download here


Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments