அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

10ம் வகுப்பு - அறிவியல் இடைப்பருவத் தேர்வு வினாத்தாள் - பிப்ரவரி 2021Click here to download 10th science feb month test question paper t/m

Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments