அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

10TH SCIENCE REDUCED SYLLABUS FULL GUIDE - 2021 BASED ON REDUCED SYLLABUS

Class.    :  10
Subject. :   Science
Medium : Tamil
PREPARED BY
Mr.Mohan
SMGHSS
Suryappampalayam
Reactions

Post a Comment

0 Comments