அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

Department Exam Question Papers and Materials 2021


Department Exam Question Papers and Materials 2021 (Test code 65 & 72)

Materials (include Objective and Descriptive)

Fees Details

Instructions

Syllabus

TNPSC Department Test

Test Paper I code 65 

Syllabus

May 2018

Dec 2018

May 2019

Dec 2019

Test Paper II Code 72 

Syllabus

May 2018

Dec 2018

May 2019

Dec 2019


Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments