அனைத்தும் கை எட்டும் தூரமே .... ஆசிரிய நண்பர்கள் தங்களின் படைப்புகளை kalviamuthu@gmail.com என்ற Mail Id க்கு அனுப்பவும்.

Xth Science Reduced syllabus One word Q&A

Tenth Science Reduced syllabus One word Q&A

 


Tenth Science


 குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்


அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட

 
அறிவியல்  

ஒரு மதிப்பெண் 

வினா விடை வங்கி

பகுதி 1 
Prepared By


Gowthamraj V


GHS - Kadukalur


Chengalpet District


- 7010900331


Tenth Science


 குறைக்கப்பட்ட பாடத்திட்டம்


அடிப்படையில் தயாரிக்கப்பட்ட

 
அறிவியல்  

ஒரு மதிப்பெண் 

வினா விடை வங்கி

பகுதி II 

Join Telegram Group Link -Click Here


Reactions

Post a Comment

0 Comments